บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด
PPE Consultants Co., Ltd.

    เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรออกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา เริ่มรับงานในรูปแบบของ วิศวกรอิสระ กับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
    จนวันหนึ่งได้มีความคิดร่วมกัน ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท จึงได้จัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548 รับงานสำรวจ ออกแบบโครงสร้างอาคาร ทางหลวง สะพาน แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน ศึกษาผลกระทบทางด้าน ธรณีเทคนิคของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคาร และถนน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ประสานงานกับ หน่วยงานราชการ ให้งานบรรลุความต้องการของเจ้าของงาน หรือลูกค้า และถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม
    ด้วยประสบการณ์สร้างสมกันมาของทีมงานทุกคน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ที่ 18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ที่ตั้ง   :  
  18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ทุนจดทะเบียน   :  
  1,000,000 บาท
วันที่ก่อตั้ง   :  
  13 มกราคม 2548
ประเภทของงาน   :  
  - งานสำรวจและออกแบบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  - งานสำรวจและออกแบบงานถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
  - งานออกแบบโครงสร้างใต้ดิน เช่น บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน
  - งานศึกษาผลกระทบทางด้านธรณีเทคนิคของโครงสร้างใต้ดินและฐานราก
  - งานออกแบบบ้านพักอาศัย อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
โปรแกรมออกแบบ   :  
  - โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง Staad Pro 2005
  - โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง Staad Pro V8i
  - โปรแกรมออกแบบ SPW911
  - โปรแกรมวิเคราะห์ PLANS
  - โปรแกรม Slope w
  - โปรแกรม Civil 3D
  - โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD
  - โปรแกรม MapInfo Version 10.0
  - โปรแกรม ArcGIS 9.3.1
  - โปรแกรมสำรวจ Transite Version 2.35
  - โปรแกรมสำรวจ Trimble Business Center
  - โปรแกรมออกแบบงานทางที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เอง
  - โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เอง