บริการ

 • 1.งานสำรวจภูมิประเทศ
 • 2.งานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศน์ (GIS)
 • 3.งานออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม
 • 4.งานวิเคราะห์ด้านธรณีฟิสิก
 • 5.งานเขียนแบบ และShop Drawing
 • 6.งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

โครงการเด่นขอบบริษัท

 • โครงการโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
 • โครงการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป
 • โครงการโครงการพัฒนาที่ดิน ซอยลาดกระบัง 54
 • งานสำรวจและตรึงพิกัดเพื่อนำเข้าระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของแนวท่อส่งก๊าซฯ
 • โครงการสำรวจพิกัดหมุดแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยเครื่องสำรวจ GPS พร้อมจัดทำหมุดหลักฐานฝังยึดแน่นตามแบบ ปตท.
 • งานนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินเข้าระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ งานกรรมสิทธ์ที่ดิน จำนวน 36 แปลง เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล


  ข่าวและกิจกรรม